مقالات
مشاوره خانواده و زوج درمانی چیست؟
مشاوره خانواده و زوج درمانی چیست؟

دیدگاه های ما در مورد ازدواج اغلب فانتزی است! در قصه ی شاه و پری؛ شاهزاده و فقیر که عاشق هم بودند ازدواج کرده و از آن به بعد به خوشی زندگی می کنند. همه ی فرهنگ ها از این داستان ها و مشابهات آن بسیار زیاد دارند. در هر مورد زمانی که ازدواج صورت […]

آسیب های اجتماعی
آسیب های اجتماعی

آسیب‌های اجتماعی چیست؟ اگر بخواهیم از آسیب های اجتماعی به طور کل تعریفی ارایه دهیم؛ آسیب‌های اجتماعی به مفهوم رفتاری است که به طریقی با انتظارهای مشترک اعضای یک جامعه سازگاری ندارد و بیشتر افراد آن را ناپسند و نادرست می‌دانند در واقع هر جامعه از اعضای خود انتظار دارد از ارزش‌ها وهنجارها تبعیت کنند […]

سو استفاده جنسی از کودک
سو استفاده جنسی از کودک

در جهان سالانه هزاران تجاوز جنسی به کودکان گزارش شده است.  البته با توجه به هراس کودکان از ذکر این واقعه و دشواری در اثبات و پیگیری قانونی  این موضوع ، تعداد موارد گزارش نشده  به مراتب بیشتر می باشد.  چنین مشکلی باید شناسایی شده ، ازار و اذیت  متوقف گردیده و کودک  کمک حرفه […]