مطالب مرتبط با: انجمن دنیای امن
مشاوره خانواده و زوج درمانی چیست؟
مشاوره خانواده و زوج درمانی چیست؟

دیدگاه های ما در مورد ازدواج اغلب فانتزی است! در قصه ی شاه و پری؛ شاهزاده و فقیر که عاشق هم بودند ازدواج کرده و از آن به بعد به خوشی زندگی می کنند. همه ی فرهنگ ها از این داستان ها و مشابهات آن بسیار زیاد دارند. در هر مورد زمانی که ازدواج صورت […]