مطالب مرتبط با: سلامت روان
کارگاه شفقت درمانی
کارگاه شفقت درمانی

    در ادامه فعالیت های آموزشی ،برگزاری کارگاه شفقت درمانی که از موضوعات عنوان شده در نظرسنجی های بنیاد فردای بهتر بود در بهمن ماه امسال اتفاق افتاد و مورد استقبال زیاد دوستان قرار گرفت. این کارگاه در ۳ جلسه در روزهای دوشنبه برگزار گردید. مدرس : سرکارخانم حاتمی    

آسیب های اجتماعی
آسیب های اجتماعی

آسیب‌های اجتماعی چیست؟ اگر بخواهیم از آسیب های اجتماعی به طور کل تعریفی ارایه دهیم؛ آسیب‌های اجتماعی به مفهوم رفتاری است که به طریقی با انتظارهای مشترک اعضای یک جامعه سازگاری ندارد و بیشتر افراد آن را ناپسند و نادرست می‌دانند در واقع هر جامعه از اعضای خود انتظار دارد از ارزش‌ها وهنجارها تبعیت کنند […]